Zorgervaring meten met 5 vragen

Interzorg Noord Nederland heeft een nieuw instrument ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van zorg gebaseerd op dialoog gestuurde zorg. 4 vragen staan hierbij centraal:

  • In welke mate zijn wij u van dienst geweest?
  • Zijn wij onze afspraken nagekomen?
  • Zijn de beoogde resultaten behaald?
  • Ziet u mogelijkheden voor verbetering? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u?

Interzorg participeert met dit initiatief in het programma Waardigheid en Trots (W&T) van VWS en is door Zilveren Kruis geselecteerd voor de landelijke top 15 als het gaat om kwaliteit, meten en verantwoorden.

De 4 centrale vragen zijn aangevuld met een vraag voor de algemene beoordeling:

  • Zou u ons bij anderen aanbevelen?

De simpele opzet van de vragenlijst met weinig administratieve last voor zowel cliënt, zorgverlener als organisatie spreekt ons enorm aan. Ondanks de eenvoud is het een complete en gevalideerde vragenlijst die een goed kwalitatief beeld geeft en gemakkelijk regelmatig kan worden afgenomen.

Duobus heeft de methodiek geïmplementeerd in haar platform om zowel de ervaring van de opdrachtgever, de cliënt als de teamgenoten van de zorgverlener te meten. Uiteraard geautomatiseerd zoals je van ons gewend bent.

Meer achtergrondinformatie met betrekking tot de methodiek is op aanvraag beschikbaar. Handleidingen vind je op het platform bij het vraagteken rechts bovenin.